Valls-Llobet

Sunday, May 28, 2006

DISCURS CLOENDA DE LA CONVENCIÓ.
Carme Valls i Llobet
Presidenta de Ciutadans pel Canvi

MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y HONORABLE CONSELLER DE JUSTICIA.

En primer lloc voldria saludar a totes les Plataformes de Ciutadans pel Canvi, i en especial la Plataforma de Sant Cugat que junt amb la oficina de la Rambla, i tot l’equip de voluntaris i voluntàries, ha fet possible que fos realitat una altre vegada una Convenció de Ciutadans, la setena. Agraïm la feina feta i la participació de tots els socis i sòcies i de tots els simpatitzants en la presentació de propostes i constatem una vegada mes lo enriquidor de la pràctica de la democràcia, i en concret en aquesta convenció dels tallers d’escenaris de futur, per la gran quantitat de idees que s’han proposat i per la riquesa del debat.
En segon lloc voldria saludar als representants dels grups polítics que avui ens acompanyen, agraint la seva presencia i el respecte amb que han tractat sempre les nostres convencions en que com ja saben donem només la veu a als ciutadans i ciutadanes que ens acompanyen.
En tercer lloc voldria agrair en nom dels 17 membres de la permanent i dels 7 de la delegada, les mostres d’afecte i consideració que hem rebut per els canvis estatutaris que hem fet i agrair també des de aquí la constant i excel•lent feina feta per tots els membres de la anterior delegada i de la permanent. El nostre moviment es relativament jove però ja en podem fer una certa historia.

Ens varem començar a trobar al voltant de taules i manifestos, des de 1998 per demanar una canvi a Catalunya i per aconseguir que el MH PM tornes de Roma i es presentés a les eleccions per la Presidència de la Generalitat, i ens varem organitzar com a moviment cívic polític al final de 1999.
En els nostres objectius i en els nostres estatuts teníem clara la proposta de que el MH Pasqual Maragall arribés a President de la Generalitat, i que les politiques publiques del nou govern lluitessin contra les desigualtats i contra tota forma de exclusió. Va costar però ho hem aconseguit. Volíem promoure canvis en les formes de fer política, amb mes transparència i més participació i amb unes formes de fer política que donessin compte dels seus resultats i de les seves inversions. Ha costat, però també ho hem aconseguit. El Nou Estatut de Autonomia es va començar a edificar amb les propostes de tots els ciutadans i ciutadanes que hi varem voler participar. El nou reglament del parlament exigeix la participació ciutadana i de les entitats a totes les lleis que s’han de aprovar prèviament a la constitució de la ponència. Amb dos anys l’impuls a la participació en la legislació no ha estat sols una promesa electoral sinó que és una realitat.

Estem satisfetes i satisfets de la feina feta. . En primer lloc perquè la experiència dins la vida institucional, treballant per primera vegada en coalició dins del Parlament de Catalunya amb el PSC, englobats en el Grup Socialistes-Ciutadans pel Canvi, ha demostrat un treball eficaç i lleial, de ciutadans independents, tant en l’exercici de la oposició parlamentaria, fins l’any 2003, com en les tasques de donar suport al govern catalanista i d’esquerres, tant des de el Parlament com dels membres de Cpc que han tingut responsabilitats de govern. En segon lloc perquè tots els membres de les plataformes de ciutadans han desenvolupat tasques de informació i han obert espais de diàleg a tots els territoris i sectors de Catalunya, estimulant la participació ciutadana en especial amb la campanya de Pressupostos Participats, i amb l’Antena Ciutadana i l’Observatori Permanent que han fet una gran treball per acostar la ciutadania a les tasques de govern i per avaluar-les, i des de fa dos anys està establint ponts i aliances amb ciutadanes i ciutadans de altres llocs de Espanya, i organitzacions ciutadanes, com el grup NO NOS RESIGNAMOS de Madrid, el grup ALDAKETA del País Basc, els Valencians pel Canvi, Andalusia per la democràcia, Ciutadania per la Democràcia de les Illes Canàries, i els grups “Po la Esquerda” i Fundación Iniciativas de Galícia.


Però també ens varem proposar objectius per estimular la radicalitat democràtica, acostant la ciutadania a la vida política i fent que la ciutadania pugui trobar la seva dimensió política, no solsament votant cada quatre anys, sinó exercint el dret a la participació, i a desenvolupar el compromís cívic a tots els ciutadans i ciutadanes, inclosos els nous ciutadans que han vingut a viure i treballar entre nosaltres. Acostar els ciutadans a la política i al compromís cívic es un objectiu absolutament democràtic i necessari. Com diu Zyzek “la política i la democràcia son sinònims: l’objectiu bàsic de la política antidemocràtica sempre i per definició es i ha estat la despolitització, es a dir, la demanda incondicional de que “les coses retornin al seu camí normal” per lo que cada individu ha de fer la seva tasca particular” i no preocupar-se de res mes. Votar cada quatre anys i “oblidar-se” de la cosa pública. Aixó voldria la dreta però ens hi oposem i ens hi oposarem.
. La dimensió política de cada ser humà es una riquesa que ha de ser explorada. Només els antidemocràtics, creuen que la ciutadania s’ha de dedicar només a la seva feina quotidiana i no participar en la vida pública. Nosaltres creiem que els homes i dones han de ser protagonistes de l’àgora política.

Us Agraïm, MH Pasqual Maragall que ens hàgiu permès convertir-nos en una pedra a la sabata de la radicalitat democràtica i ho agraïm perquè ara tenim veu i espai per demanar la participació activa de la ciutadania a la vida política. En especial ho agraïm les dones, per les que ens consta, us heu implicat explícitament contra la seva discriminació. De fet i sense imposar quotes i gracies a les votacions de tots els companys i companyes, som la primera organització cívica i política en que la presidenta, secretaria i portaveu son dones. Hem creat un espai de creativitat democràtica en que hi han col•laborat tots els ciutadans pel Canvi, però que vos heu permès i heu estimulat.

Te sentit en aquets moments politics un moviment cívic-polític com el nostre?
PERQUÈ HEM DE CONTINUAR EL MOVIMENT DE CIUTADANS I CIUTADANES PEL CANVI? Per nosaltres te molt sentit, perquè l’exercici ple de la democràcia no depèn solsament del canvi de persones sinó de modificar la participació i el protagonisme de la ciutadania.

Quins canvis encara son necessaris per crear condicions per el compromís cívic?

• Canvis en la forma de entendre el paper de la ciutadania. La convivència humana ha adoptat formes molt diverses a través de la historia, però la democràcia encara imperfecta, aposta per l’existència de ciutadans que no siguin servils, ni mesells, sinó per convertir a la ciutadania en protagonista de la seva història. Individus lliures, que gaudeixen de la seva llibertat i que no dominen ni abusen dels altres. Aquest es per mi el significat del civisme, no tant una moderna urbanitat, sinó la defensa dels propis drets sense destruir el del conciutadà que tens al costat, per poder viure en pau i creativament en comunitat. Avui i en el debat previ, tots els participants a la Convenció, ens heu omplert de propostes concretes per fer-ho possible, us ho agraïm, i us animem a que expliqueu la nostra metodologia de treball perqué més ciutadans s’associïn al nostre moviment i poder fer realitat la convivència creativa i en pau. Volem un sistema polític que permeti la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en la responsabilitat política i en la defensa de la qualitat de la seva vida, i la del seu entorn. La política la fem per VIURE I CONVIURE. Hem superat, la època en que ens matàvem per les idees, i crec que hem de superar també la dels insults grollers i maliciosos. Qui més crida e insulta es el que menys raó té. Exigir que es torni a la qualitat democràtica també en les paraules i en la veracitat de les afirmacions es també un exigència de la ciutadania demòcrata cap als politics.
• Canvis en la forma de fer les lleis i compromís ciutadà per fer-les complir. Els que ens volen fer creure que sense lleis viuríem millor, i que titllen de intervencionista qualsevol llei, tenen un concepte arnat de llibertat, i volen tornar a la llei dels més fort. Es neguen a voler donar drets a la ciutadania els que ja tenen privilegis. Nosaltres creiem que les lleis garanteixen i reforcen la llibertat de les persones. La absència de lleis no ens fa més lliures, el que fa es que predomini la llei de la selva i la del més fort econòmica o socialment. Ja existeixen imposicions arbitraries que venen de la mateixa naturalesa ( accidents, inundacions, etc) o altres formes de opressió organitzades per els mateixos essers humans uns contra els altres, que interfereixen la convivència: la acció de les màfies organitzades, la coerció física, l’assetjament sexual, la violència contra les dones, les vexacions físiques, econòmiques, i culturals de la condició de emigrants i refugiats; l’assetjament moral i la manipulació encoberta de les informacions que provenen de alguns mitjans de comunicació. Per nosaltres totes les posicions dominants son il•legítimes, ja que partim de la idea de que totes les persones som iguals i ens mereixem un respecte. A on hi ha formes de dominació, no hi ha llibertat, i necessitem donar-nos lleis precisament per poder VIURE EN LLIBERTAT, i com a ciutadania responsable hem de ajudar a fer-les complir.
• Canvis en les formes de participació política ciutadana. Volem que la ciutadania conegui els seus drets i les seves responsabilitats, i els pugui exercir amb llibertat i eficàcia. Aquets dreta que es poden resumir en els drets a ser informats de forma veraç i els drets a prendre part en les decisions, s’han vist plenament desplegats en el Títol I del Nou estatut del que ens sentim molt orgullosos de poder referendar. El Nou Estatut obre camins clars per la participació, facilita les iniciatives legislatives populars, i ens permet formules ciutadanes per dir la nostra a nivells municipals, nacionals i estatals. Com deia aquest matí el Professor Joan Botella, hem de fer visibles que l’Estatut es una Llei per resoldre problemes de la vida quotidiana, no només una bandera partidista.
• Canvis en la cultura de les organitzacions. Creiem que al mateix temps que estem perfeccionant la organització democràtica i àgil de les nostres institucions, la ciutadania també s’ha de organitzar de forma que s’allunyi de estructures centralistes i poc democràtiques. Es molt important, treballar la cultura deliberativa dins les organitzacions, encara que inicialment sembli que s’alenteix el procés de decisió. Quan els debats son precipitats, i es propugna la cultura assembleària, s’allunya a la majoria de la presa de decisions. Les formules assembleàries son menys democràtiques, que les deliberatives i en els treballs dins de les Comissions ciutadanes que volem impulsar, haurem desenvolupar una nova cultura de la participació i una pedagogia específica de la participació ciutadana. Les primeres experiències de les Aules ciutadanes ens confirmen l’èxit de la proposta. Crec que en aquest terreny hem de fer una aposta clara, per desenvolupar a fons, prototips i experiències de l’Agora Digital. La ciutadania haurà de entrenar-se a participar i prendre decisions de forma diferent que en el passat, de forma més àgil, més profunda i també a vegades mes immediata. Es un fet molt significatiu a analitzar les recents convocatòries de joves mitjançant SMS per protestar pacíficament per les condicions de habitatge el mateix dia i hora a diversos llocs d’Espanya. Des de Ciutadans pel Canvi respectant el legítim Dret a la Protesta, volem treballar totes les formes del Dret a la Proposta.


• Canvis en la resolució de conflictes, amb la mediació. Allunyats ja de la violència com a forma de resoldre conflictes, moltes organitzacions i entre elles la nostra ha de realitzar esforços i accions per no amagar els conflictes sota la catifa sinó posar-los sobre la taula i abordar-los. El conflicte sinó es deixa enquistar, pot ser el ciment de la cohesió social. Per una banda s’ha de posar de manifest la voluntat d’aprofundir en la comprensió dels conflictes, visibilitzant les necessitats ( explicites i implícites) de totes les parts implicades, però per altra banda s’ha de tenir especial cura en les diferencies de mentalitat o sensibilitat o de formació; de tal manera que la recerca de solucions intenti trobar, a través de la comunicació i amb una certa dosis de creativitat, una solució que es pugui assumir per totes les parts i que doni resposta a algunes de les seves necessitats profundes. En realitat la cultura de la resolució de conflictes mitjançant la mediació es una cultura en procés de naixement que haurem de explorar, exercitar i formar als nostres socis, sòcies i simpatitzants dins les aules ciutadanes.

Aquest son els canvis que volem impulsar i per el que necessitem un moviment àgil i fort dels nous ciutadans i ciutadanes de la polis, individualitats “dionisíacament despertes” (P Sloterdijk)i solidaries, capaces de aguantar el dolor, el sofriment, les desqualificacions i el treball dur, perquè estimem la vida, i el que desitgem es establir espais de CONVIVÊNCIA que no defugin les veritats invisibles, i que no amaguin els conflictes.

Creiem que el Nou Estatut de Autonomía inicia l’establiment de les condicions per exercir el Compromís cívic i la convivència ciutadana. Ens dona les condicions, com han mostrat els ponents de la convenció, per la convivència entre generacions, amb el propi entorn, i amb els pobles de Espanya i Europa. CpC diu SI al estatut, perquè situa el nostre país en el nivell d’autogovern més alt de tota la seva història, incrementa i millora el sistema de finançament, però sobretot valorem molt especialment la inclusió d’un Títol específic de Drets i Deures, que posa al ciutadà al centre mateix del nostre sistema polític i institucional.
Ciutadans pel Canvi diu SI Convençut al NOU ESTATUT per què es un avenç del nostra autogovern i creiem molt oportú haver-lo impulsat ara, després de anys de no desenvolupar-lo perquè sense una nova financiació no serà possible portar a terme polítiques públiques socials eficients.

Ciutadans pel Canvi diu SI al govern catalanista i d’esquerres perquè defensa les polítiques socials per lluitar contra desigualtats i contra exclusió.

Ciutadans pel Canvi constata que el Estatut de Autonomia de Catalunya impulsat per la decisió del MH PM, ha provocat ja un nou debat a tot l’Estat espanyol i ha creat les bases per desenvolupar la Espanya de les Autonomies cap a formes mes federals. CpC diu SI a la Convivència i a la aliança amb els pobles de Espanya i Europa, i es reafirma en l’impuls de una Xarxa de ciutadania per la democràcia en tot l’estat Espanyol, federalista i defensora dels drets de ciutadania.

Ciutadans pel Canvi, vol agrair-vos Molt Honorable Sr Pasqual Maragall, la vostra tenacitat i el vostre coratge, sense recular en el camí recorregut, ple de obstacles i de entrebancs, perquè estem garantint el treball de un govern catalanista i d’esquerres, i perquè ens heu donat la NOVA LLEI MARC QUE HA DE ENFORTIR LES BASES DE LA NOSTRA CONVIVÈNCIA. Ciutadans pel Canvi va néixer amb la intenció de portar-vos a la Presidència de la Generalitat. Estem orgullosos de haver-ho fet i ho tornaríem a fer. Heu estat valent i tenaç per lluitar contra els elements contraris que per terra, mar i aire han atacat al govern, i per portar endavant politiques socials, politiques nacionals i polítiques de transparència i participació democràtica. A nosaltres com al Jose Antonio Gonzalez Casanova “també ens caieu bé” perquè sou un home honest, convençut de les seves propostes, “que no canvia de jaqueta, que sap negociar i no mercadeja, i que anteposa els interessos de país als interessos electoralistes”. Respectant naturalment la vostra decisió, si ens necessiteu, estarem al vostre costat, i donades les intervencions de membres de la Convenció, el debat sobre el futur serà fet a la Coordinadora del mes de Juliol.

A Ciutadans pel Canvi ens definim com a CATALANISTES ( en el sentit de una catalanitat no excloent de Valentí Almirall), partidaris de POLITIQUES SOCIALS QUE LLUITIN PER L’EQUITAT, impulsors de un FEDERALISME PLURINACIONAL, i partidaris de aprofundir totes les fórmules de la democràcia.

Per acabar i en resum, Ciutadans pel Canvi, vol continuar treballant obrint espais de debats i informació per acostar les decisions polítiques i les lleis, com ho es el Nou Estatut, a la ciutadania, desenvolupant noves formes de participació com ho son els Pressupostos Participats i les Àgores digitals ciutadanes, i lluitant per desenvolupar les Lleis garants dels Drets i Deures de Ciutadania i els drets dels nous ciutadans,i les politiques publiques contra les desigualtats i les exclusions.,com el dret a vot, dels nous ciutadans que viuen i treballen a Catalunya. Compto amb totes i tots vosaltres i compto a vos, Molt H Sr Pasqual Maragall.
Res mes i moltes gràcies.
Diumenge 28 Maig.

Ahir es va celebrar a Sant Cugat La setena Convenció de Ciutadans pel Canvi, i la primera que tinc l'honor de presidir. Els resultats de les ponències i dels debats sobre la Convivència entre generacions, amb l'entorn, i entre pobles el podreu trobar a la nostra página web www.pelcanvi.org
La Platforma de Sant Cugat va fer un treball excel·lent i varem aconseguir en circunstancies dificils un alt grau de participació dels més de 200 assistents. Com sempre es confirma la gran creativitat que es desenvolupa en les processos de democràcia deliberativa. Hem decidit continuar en aquest camí. El Molt Honorable President de la Generalitat, ens va fer l'honor de venir i ens va fer una discurs sentit i planer, que la premsa d'avui recull com emotiu i que va reafirmar la necessitat de concentrar tots els esforços en la aprovació del referendum, i que després escoltaría a tothom al PSC i a Ciutadans pel Canvi, per prendre les seves decisions futures.
Adjunto el discurs que vaig llegir duranta la Convenció i recordo que avui es el dia Internacional dedicat a la salut de les Dones. Enguany hem concentrat el treball durant les Jornades Feministes que es celebraran el proper 2,3 i 4 de Juny a les Llars Mundet de Barcelona.

Sunday, May 14, 2006

Benvolguts i benvolgudes:
Quasi un mes sense escriure al blog, després de les intenses hores viscudes a la Comissió constitucional al Congrés i al Senat. Varem viure la gran qualitat dels debats i els posicionaments dels diputats i senadors del PSOE, com veureu en un article que adjunto.
També he pogut constatar per la trobada de autors del llibre "Hacia una españa plural, social y federal" celbrat a Madrid el dia 21 de Abril, que la salut federal està augmentant entre molts pobles de espanya i que ja podem comptar per milers els nombre de federalistes que volen establir noves formes de aliança.

CPC ja te una nova delegada des de el dia 22 de Abril: Plural, en territori, gènere, sectors i generacions.
David Aaron alcalde de Callus, Carme carretero diputada per Girona, Carme Mas, educació, tarragona, Antoni Comin diputat per barcelona, David Elvira Economista de Salut, Antoni Martinez, coordinador de la platforma de juristes i Carme Valls, diputada i metgessa. Hem començat a treballar amb entusiasme, sabent que ha estat una setmanA dificil, per el greu error de ERC, de votar no al estatut. Pero
hem decidit apostar clarament per demostrar a la Ciutadanía el GRAN AVENÇ que suposa per els ciutadans i ciutadanes de Catalunya el NOU ESTATUT. Us convido a visitar la web de Cpc i participar a la nostra convenció. L'ESTATUT DE LA CONVIVENCIA. www.pelcanvi.org
Fins aviat. Us esperem a la Convenció.
Carme Valls-Llobet